"Sen"im BEN!... Sen, diye bakma bana! Sendeyim!"
"Sen"im BEN!... Sen, diye bakma bana! Sendeyim!"                         

Özel Yeni Örnek Bir Dua 22.09.2022

 

Ahmed Hulusi 22.09.2022 Twitter üzere:

 

"Şu gerçeği kesinlikle bilelim ki; DUA Beyninin/Rabbinin dileğiyle açığa çıkar,

ve gene Ona döner! yukarıya değil! Beyninin boyutsallığı itibariyle HAKİKATİ, RAB ismiyle işaret edilenin esmâ potansiyelidir. DUA ETTİRİYORSA ISRARLA, İCABET DE EDECEKTİR!"

 

DUA’NIN OKUNUŞU:

"Allâhumme lâ ilâhe illâ ente vahdeke, la şeriyke lek; ve enne Muhammeden abduke ve resûlük ve subhâneke ve bihamdike adede halkıke ve rıdâe nefsike ve zinete arşike ve midâde kelimâtik; kemâ yenbeğiy licelâli vechike ve liazıymi sultânik; ente rabbiy ve ente halakteniy ve ente tehdiyniy ve ente tut'imuniy ve ente teskıyniy ve ente tumiytuniy ve ente tuhyîni; ve ene alâ ahdike ve va'dike mastatatu ve eûzü bike min şerri ma sana'tu ve ebûu leke bini’metike aleyye; ve leke eslemtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu ve eûzü birıdâke min sehatike ve bimuâfâtike min ukubetike ve eûzü bike minke; la mencâ ve la melcee minke illa ileyk, inniy zalemtu nefsiy zulmen kesiyren kebîren ve lâ yağfiruz zunûbe illâ ente; fağfirliy, hatîetiy ve cehliy ve israfiy fiy emriy, ve ciddiy ve hezliy ve hataî ve amdî ve mâ kaddamtu ve mâ ahhartu ve mâ esrartu ve mâ a'lentu ve mâ ente a'lemu bihî minniy; mağfireten min indike verhamniy; inneke entel Ğafûr’urRahıym vetTevvâb’urRahıym ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bike;  ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ; ve HUvel Aliyy’ul Azıym ve ente Rabbul arşılAliyyilAzıym ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammed."

 

DUA’NIN ANLAMI:

"Allahım!.. İlâh yok, ancak SEN!.. Ortağı olması mümkün olmayan vahdetinle TEKsin!.. Ve muhakkak ki Muhammed senin abd’ın ve Resûlün’dür!...

Ve halkettiklerinin adedince, râzı olasıya kadar, arşının ağırlığınca ve kelimelerinin midâdınca (mürekkebince, adedince) senin hamdınla tesbih ederim seni (Subhânsın); Vechin Celâli, sultânlığının azameti gerektirdiği gibi; Sensin Rabbim, sen “ben”i yarattın, sensin bana hidâyet eden, sensin beni yediren, sensin beni sulayan, sensin bana ölümü tattıran, sensin beni (ilimle) dirilten;

Gücüm yettiği kadar ahdin ve va’din üzereyim; yaptıklarımın şerrinden hakikatım olarak sana sığınırım; üzerimdeki ni’metini i’tiraf ederim;

Sana teslimim, “B” harfinin işâret ettiği anlam ile sana imân ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim, seninle kazandım, hüküm senindir; gadabından rızana, cezalandırmandan affına ve SENden SANA sığınırım B” harfinin işâret ettiği anlam ile; Senden başka sığınacak ve senden başka himaye edecek yoktur;

Muhakakkak ki nefsime çok ve büyük zulmettim ve senden başka günahları mağfirfet edecek yoktur; beni, hatamı, cehaletimi, emrinde haddi aşmamı; ciddi ve şaka olarak yaptığımı, hataen ve kasden yaptığımı; önceden yaptığımı ve sonraya bıraktığımı, gizli ve aleni yaptığımı ve benden daha iyi bildiğin hata ve günahlarımı da indinden bir mağfirfet olarak bağışla ve bana rahmet merhamet eyle; muhakkak ki sen ElĞafûr’urRahıym ve etTevvâburRahıym’sin, havl (devinim, dönüşüm) ve kuvvet ancak seninledir; Onları muhafaza etmek O’na ağır gelmez; O Alîy (sınırsız

yüce) ve Aziym’dir (sonsuz azamet sahibi) ve sen Aliyy Azıym arşın Rabbisin;

Allâh Efendimiz Muhammede salât etsin!"

 

Kaynak:

https://twitter.com/AhmedHulusi/status/1572749935401127937

 

***

 

 

 

Anasayfa/Bikelam.com

İletişim:   SufiCaN@web.de


Sayfa Tasarım: 

Cüneyd Yayla (SufiCaN)

Akın Apardı

 

AH özel sohbetleri yazıya ceviren:

Saffet Eygi

@Saffet_eygi

 

AH sözleri ingilizce toplayan:

Akın Apardı

 

AH Evrensel Sırlar Piyes:
Selim Kartal Bicer
Sevda Bicer

Mehmet Cetin

Serkan Yenal
Zeynep Bodur